Sunday, February 28, 2010

İş zekası, diğer uygulamalarla da bütünleşebilmeli

Zorlaşan rekabet ortamı, müşterilerin taleplerine cevap verme isteği ve farklı ihtiyaçlar nedeniyle kurumlar günümüzde birden fazla sistem kullanmak zorunda kalıyor. Her sisteme kendine özgü verilerin girilmesinin, girilen veriler arttıkça bunların raporlanmasının, analiz edilmesinin ve dolayısıyla karar verme sürecinin zorlaştırdığını dile getiren Bimsa SAP Danışmanı Altay Rodoplu, "İş zekâsı yeni fırsatlar yaratma, maliyetleri düşürme, karar verme gibi amaçlar için tüm bu sistemlerdeki veriyi konsolide ederek bilgiye dönüştürüyor ve anlamlı bir formatta kullanıcılara sunuyor" dedi.

İş zekâsı çözümü ile müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamasının etkileşimli çalışması sonucunda, verimlilik artışının üst seviyelere taşınacağını düşündüklerini dile getiren Elsys Satış ve Pazarlama Müdürü Armağan Aydın ise şunları aktardı:

"İş zekâsı ile CRM uygulamasının birlikte çalışması müşterilerin tanınmasını ve detaylı olarak analiz edilmesini mümkün kılıyor. İş zekâsı ile CRM çözümünü bir arada sunduğumuz projelere imza attık. Bu projelerle, müşterilerin şehir, beşeri özellikler, tüketim alışkanlıkları ve hatta satın alma güçleri bazında ayrıştırılarak birkaç saniyede bilgilerine ulaşılması mümkün oluyor."

İş zekâsı uygulamaları şirket içi ve dışı bilgi sistemlerine hazır, sürdürülebilir bütünleştirmesi ve çok çeşitli kaynaklardan elde edilen verinin raporlanabilir, yorumlanabilir hale getirilmesini sağlamaktadır. İş zekâsı sisteminin hazır veri çekme yapıları ile SAP operasyonel sistemlerinden rahatlıkla anlık veri çekebilmekte olduğunu belirten Detaysoft İş Zekası Birim Yöneticisi Ergin Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu verileri veriambarlarında konsolide etmekte ve analize hazır hale getirebilmektedir. Bu analiz sonuçlarını yayımlama ve dağıtım konusunda portal uygulamalarıyla bütünleşik çalışan iş zekâsı sistemleri kullanıcıların ister mobil ortamda isterse internet üzerinden anında veriye erişimine olanak sağlamaktadır. Operasyonel sistemlerden toplanan veriler istenirse bütçe uygulamalarında şirket hedeflerini sayısal hale getirmek için kullanılabilmekte ve eğilim modelleriyle gelecek dönemdeki şirket mali performansı sistem tarafından tahmin edilebilmektedir. Kurumsal karne uygulamalarıyla bütünleşik çalışabilen iş zekâsı sistemleri ile bütçelenen hedefler ve fiili sonuçlar karşılaştırılabilmekte bu sayede yöneticilerin aksiyon alması gereken durumlar zamanında tesbit edilebilmektedir. CRM sistemleriyle bütünleşik çalışan iş zekâsı sistemleriyle müşteri ve satıcı performansları analiz edilebilmekte, müşteri segmentasyonu, değerlemesi yapılabilmektedir. Potansiyel müşteri fırsatları için veri madenciliği modelleri ile hedef pazarlar ve müşteriler sistem tarafından önerilmekte ve bu öneri sonuçlarına göre kişiye özel kampanyalar tasarlanabilmektedir."

İş zekâsı uygulamalarının, şirketin mevcut operasyonel uygulamaları ile veriambarları ve B2C, B2B mecralarıyla yoğun bir etkileşimi bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü operasyonel verilerin bulunduğu ERP, CRM, veriambarları, e-ticaret uygulamalarıyla toplanan ve işlenen veriler, iş zekâsı uygulamaları ile anlamlı bilgiye dönüşmekte, doğru eylemleri gerçekleştirebilmek için yöneticilere yön göstermektedir. Örneğin, mağazacılık uygulamalarından elde edilen veriler, çeşitli kriterler çerçevesinde sınıflandırılıp analiz edilebilmekte, müşteri segmentasyonları oluşturulabilmekte; bu şekilde ham verilerden anlamlı bilgiye dönüşüm sonrasında, çeşitli kampanyalar organize edilerek; stratejik kararlar alınıp eyleme geçilmektedir. "İş zekâsı uygulamalarının ERP, CRM gibi temel uygulamalar üzerine inşa edildiğini belirten Netsis Genel Müdür Yardımcısı Timur Turgutlu, "Bu temel uygulamalar, iş zekâsını besleyen unsurlar oluyor. Dolayısıyla bütünleştirme şart. Bununla birlikte son dönemde iş zekâsı ile en fazla kesişen uygulamalar arasında CRM ve finansal uygulamalar ön plana çıkıyor. CRM ile müşteri ilişkileri süreçlerinde operasyonel takibin yapılması ve analitik değerlendirmelerin sağlanması mümkün olmaktadır. İş zekâsı ile CRM uygulamalarının bütünleştirilmesi sonucunda farklı departmanlarda elde edilen bilgiler üzerine kurulan analiz sistemleri müşterilere ait verilerin incelenmesini sağlamaktadır. İş zekâsı uygulamaları ile CRM bu noktada birleşmektedir.  Finansal süreçlerin raporlanması yine iş zekâsı uygulamalarıyla mümkün olmaktadır."

Oytek CRM Grup Yöneticisi İlkay Öztürk de konuyla ilgili olarak, "İş zekâsı uygulamasının temelinde veriler yer almaktadır. Eğer verileriniz yetersiz, tutarsız veya hatalı ise; bu verilerden doğru sonuçların çıkartılması da mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda şirket içinde kullanılmakta olan operasyonel sistem ve tüm destekleyici uygulamaların verimliliği, süreçlerinin doğru işlemesi ve birbirleri ile bütünleşmeleri başarılı bir iş zekâsı uygulamasının hayata geçirilmesindeki çok  kritik faktördür" dedi.

Her sistemle uyumlu olmalı

Intellica Genel Müdürü Dr. Kemal Ünaltuna, iş zekâsı konusunda kurumların önce kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kurum en minimumda şu soruları kendisine sormalıdır. Kurumda olan biteni bütünleşik bir şekilde tek yerden izleyebiliyor muyum? Kurumda çalışanları operasyonel, taktiksel ve stratejik rapor ve analiz ihtiyaçlarını tek yerden karşılayabiliyor muyum? İstenen analiz ve raporlamaları an kısa zamanda iş kullanıcılarının yapmalarını sağlayabiliyor muyum? Kurumun çeşitli yerlerinde ve kanallarında yapılan işlemleri ve oluşan olayları akıllı senaryolar içinde işleyebiliyor ve bunlara gereken aksiyonları anında oluşturabiliyor muyum? Etkin bir müşteri ilişkileri yönetimi yapabiliyor muyum? Bu sorulara olumlu cevap verilemiyorsa bu kurum iş zekası teknolojilerini layıkıyla kullanmıyor demektir. Bir de çeşitli konferanslara ve etkinliklere katılınarak benzer kurumlarda neler yapıldığının izlenmesi de farkındalık oluşturmak için önemli bir yoldur. İdeal iş zekası çözümleri, ayrı modüller olarak çalışmalı, ancak istendiği zaman ve şekilde operasyonel ve diğer uygulamalar ile kolaylıkla bütünleşebilmelidir. Örneğin bir skorlama sistemi ayrı bir modül olarak çalışmakta ancak kredi başvuru iş akışları ile sıkı bir bütünleşme içinde bulunmaktadır. Genelde iş zekası uygulamaları operasyonel ortamlardan veri talep ederler ve bu verileri işleyerek kritik sonuçlara ulaşırlar. Sonra da bu sonuçlar operasyonel ortamlara geri beslenerek döngü tamamlanmış olur. İdeal bir iş zekâsı uygulamasının bunları sağlamak için kolaylıkla her sisteme uyumlandırılabilen arabirimleri olması gerekir."

Ayhan Sevgi
ayhans@interpromedya.com.tr

Source: http://www.bthaber.com.tr/?p=1770&sayi=SAYI:755

No comments:

Post a Comment