Sunday, February 28, 2010

İş zekası, diğer uygulamalarla da bütünleşebilmeli

Zorlaşan rekabet ortamı, müşterilerin taleplerine cevap verme isteği ve farklı ihtiyaçlar nedeniyle kurumlar günümüzde birden fazla sistem kullanmak zorunda kalıyor. Her sisteme kendine özgü verilerin girilmesinin, girilen veriler arttıkça bunların raporlanmasının, analiz edilmesinin ve dolayısıyla karar verme sürecinin zorlaştırdığını dile getiren Bimsa SAP Danışmanı Altay Rodoplu, "İş zekâsı yeni fırsatlar yaratma, maliyetleri düşürme, karar verme gibi amaçlar için tüm bu sistemlerdeki veriyi konsolide ederek bilgiye dönüştürüyor ve anlamlı bir formatta kullanıcılara sunuyor" dedi.

İş zekâsı çözümü ile müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamasının etkileşimli çalışması sonucunda, verimlilik artışının üst seviyelere taşınacağını düşündüklerini dile getiren Elsys Satış ve Pazarlama Müdürü Armağan Aydın ise şunları aktardı:

"İş zekâsı ile CRM uygulamasının birlikte çalışması müşterilerin tanınmasını ve detaylı olarak analiz edilmesini mümkün kılıyor. İş zekâsı ile CRM çözümünü bir arada sunduğumuz projelere imza attık. Bu projelerle, müşterilerin şehir, beşeri özellikler, tüketim alışkanlıkları ve hatta satın alma güçleri bazında ayrıştırılarak birkaç saniyede bilgilerine ulaşılması mümkün oluyor."

İş zekâsı uygulamaları şirket içi ve dışı bilgi sistemlerine hazır, sürdürülebilir bütünleştirmesi ve çok çeşitli kaynaklardan elde edilen verinin raporlanabilir, yorumlanabilir hale getirilmesini sağlamaktadır. İş zekâsı sisteminin hazır veri çekme yapıları ile SAP operasyonel sistemlerinden rahatlıkla anlık veri çekebilmekte olduğunu belirten Detaysoft İş Zekası Birim Yöneticisi Ergin Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu verileri veriambarlarında konsolide etmekte ve analize hazır hale getirebilmektedir. Bu analiz sonuçlarını yayımlama ve dağıtım konusunda portal uygulamalarıyla bütünleşik çalışan iş zekâsı sistemleri kullanıcıların ister mobil ortamda isterse internet üzerinden anında veriye erişimine olanak sağlamaktadır. Operasyonel sistemlerden toplanan veriler istenirse bütçe uygulamalarında şirket hedeflerini sayısal hale getirmek için kullanılabilmekte ve eğilim modelleriyle gelecek dönemdeki şirket mali performansı sistem tarafından tahmin edilebilmektedir. Kurumsal karne uygulamalarıyla bütünleşik çalışabilen iş zekâsı sistemleri ile bütçelenen hedefler ve fiili sonuçlar karşılaştırılabilmekte bu sayede yöneticilerin aksiyon alması gereken durumlar zamanında tesbit edilebilmektedir. CRM sistemleriyle bütünleşik çalışan iş zekâsı sistemleriyle müşteri ve satıcı performansları analiz edilebilmekte, müşteri segmentasyonu, değerlemesi yapılabilmektedir. Potansiyel müşteri fırsatları için veri madenciliği modelleri ile hedef pazarlar ve müşteriler sistem tarafından önerilmekte ve bu öneri sonuçlarına göre kişiye özel kampanyalar tasarlanabilmektedir."

İş zekâsı uygulamalarının, şirketin mevcut operasyonel uygulamaları ile veriambarları ve B2C, B2B mecralarıyla yoğun bir etkileşimi bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü operasyonel verilerin bulunduğu ERP, CRM, veriambarları, e-ticaret uygulamalarıyla toplanan ve işlenen veriler, iş zekâsı uygulamaları ile anlamlı bilgiye dönüşmekte, doğru eylemleri gerçekleştirebilmek için yöneticilere yön göstermektedir. Örneğin, mağazacılık uygulamalarından elde edilen veriler, çeşitli kriterler çerçevesinde sınıflandırılıp analiz edilebilmekte, müşteri segmentasyonları oluşturulabilmekte; bu şekilde ham verilerden anlamlı bilgiye dönüşüm sonrasında, çeşitli kampanyalar organize edilerek; stratejik kararlar alınıp eyleme geçilmektedir. "İş zekâsı uygulamalarının ERP, CRM gibi temel uygulamalar üzerine inşa edildiğini belirten Netsis Genel Müdür Yardımcısı Timur Turgutlu, "Bu temel uygulamalar, iş zekâsını besleyen unsurlar oluyor. Dolayısıyla bütünleştirme şart. Bununla birlikte son dönemde iş zekâsı ile en fazla kesişen uygulamalar arasında CRM ve finansal uygulamalar ön plana çıkıyor. CRM ile müşteri ilişkileri süreçlerinde operasyonel takibin yapılması ve analitik değerlendirmelerin sağlanması mümkün olmaktadır. İş zekâsı ile CRM uygulamalarının bütünleştirilmesi sonucunda farklı departmanlarda elde edilen bilgiler üzerine kurulan analiz sistemleri müşterilere ait verilerin incelenmesini sağlamaktadır. İş zekâsı uygulamaları ile CRM bu noktada birleşmektedir.  Finansal süreçlerin raporlanması yine iş zekâsı uygulamalarıyla mümkün olmaktadır."

Oytek CRM Grup Yöneticisi İlkay Öztürk de konuyla ilgili olarak, "İş zekâsı uygulamasının temelinde veriler yer almaktadır. Eğer verileriniz yetersiz, tutarsız veya hatalı ise; bu verilerden doğru sonuçların çıkartılması da mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda şirket içinde kullanılmakta olan operasyonel sistem ve tüm destekleyici uygulamaların verimliliği, süreçlerinin doğru işlemesi ve birbirleri ile bütünleşmeleri başarılı bir iş zekâsı uygulamasının hayata geçirilmesindeki çok  kritik faktördür" dedi.

Her sistemle uyumlu olmalı

Intellica Genel Müdürü Dr. Kemal Ünaltuna, iş zekâsı konusunda kurumların önce kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kurum en minimumda şu soruları kendisine sormalıdır. Kurumda olan biteni bütünleşik bir şekilde tek yerden izleyebiliyor muyum? Kurumda çalışanları operasyonel, taktiksel ve stratejik rapor ve analiz ihtiyaçlarını tek yerden karşılayabiliyor muyum? İstenen analiz ve raporlamaları an kısa zamanda iş kullanıcılarının yapmalarını sağlayabiliyor muyum? Kurumun çeşitli yerlerinde ve kanallarında yapılan işlemleri ve oluşan olayları akıllı senaryolar içinde işleyebiliyor ve bunlara gereken aksiyonları anında oluşturabiliyor muyum? Etkin bir müşteri ilişkileri yönetimi yapabiliyor muyum? Bu sorulara olumlu cevap verilemiyorsa bu kurum iş zekası teknolojilerini layıkıyla kullanmıyor demektir. Bir de çeşitli konferanslara ve etkinliklere katılınarak benzer kurumlarda neler yapıldığının izlenmesi de farkındalık oluşturmak için önemli bir yoldur. İdeal iş zekası çözümleri, ayrı modüller olarak çalışmalı, ancak istendiği zaman ve şekilde operasyonel ve diğer uygulamalar ile kolaylıkla bütünleşebilmelidir. Örneğin bir skorlama sistemi ayrı bir modül olarak çalışmakta ancak kredi başvuru iş akışları ile sıkı bir bütünleşme içinde bulunmaktadır. Genelde iş zekası uygulamaları operasyonel ortamlardan veri talep ederler ve bu verileri işleyerek kritik sonuçlara ulaşırlar. Sonra da bu sonuçlar operasyonel ortamlara geri beslenerek döngü tamamlanmış olur. İdeal bir iş zekâsı uygulamasının bunları sağlamak için kolaylıkla her sisteme uyumlandırılabilen arabirimleri olması gerekir."

Ayhan Sevgi
ayhans@interpromedya.com.tr

Source: http://www.bthaber.com.tr/?p=1770&sayi=SAYI:755

Doğru çözümlerle doğru zamanda karşılaşan kurumlar farkındalık yaratıyor

Yeni müşteri kazanmanın her geçen gün zorlaştığı rekabet ortamında kurumlar varolan müşterileri memnun edebilmenin, onları tanıyabilmenin ve ileriye dönük ihtiyaçlarını fırsata dönüştürmenin yollarını arıyorlar. Detaysoft İş Zekası Birim Yöneticisi Ergin Öztürk, bu konuda "Yöneticilerin şirket performansını değerlendirebilmesi için hedefler geliştirmesi, bu hedeflerin sonuçlarını sayısal olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Bu aşamada bütünleşik kurumsal performans yönetim sistemleri, bütçeleme, konsolidasyon, veriambarı, veri madenciliği, raporlama ve bilgi yönetimi çözümleri iş zekâsı sistemleri ile gerçekleştirilmektedir" dedi.

Ancak odak noktasının doğru belirlenmesiyle farkındalık yaratmanın mümkün olduğunun altını çizen Bircom Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Seçilmiş, "Süreç ve projelerde veriler tek boyutlu oluşmamaktadır. Dolayısıyla bunları hangi açıdan bakarak yorumlayacağınız sizin farkındalık yaratmak istediğiniz odak noktanızı doğru tanımlamanızla doğrudan alakalıdır. İş zekâsı uygulamanızı müşteri odağı, kalite veya maliyete göre yapılandırdığınız durumda mevcut üretim veya hizmet yapınız farklılaşacaktır. Bu durumda önce farkındalık yaratmak istediğiniz alanı belirleyip sonra iş zekâsı uygulamanızı buna göre düzenlemek farkındalık yaratmak için atılacak ilk adımdır" dedi.

IFS Satış ve Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Öztürk, "Günümüzde kurumsal verimliliğin temelinde, iş süreçlerinde ortaya çıkan her türlü verinin kayıt altına alınarak raporlanması ve işlenmesi, basitlik ve kullanışlılık sunan bir platform içinde değer yaratacak biçimde örgütlenmesi yatıyor. Piyasa baskısı ve ağır rekabet şartları altında modern işletme, karmaşık iş süreçlerine ve ilişkiler ağına sahiptir. Bu nedenle şirket içindeki bilgi akışının yüksek standartta, kesintisiz ve hızlı olarak üretimi, rekabet açısından önemli bir katma değer sunuyor" dedi.

SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu da şunları aktardı:

"Günümüz koşullarında kurumlar kârlılıklarını, verimliliklerini artıracak ve onlara rekabet üstünlüğü sağlayacak çözümler arıyorlar. Bu süreçte, 'Müşterilerimi nasıl tanırım?', 'Fırsatları nasıl öngörebilirim?' ve 'İş süreçlerimi nasıl optimize edebilirim?' gibi temel soruların cevapları, farklı sektörlerden her seviyedeki kurum için, iş zekâsı ve analitik uygulamalardan geçiyor. Yükselen boyuttaki verinin bilgiye dönüştürülmesine ihtiyaç da bu bağlamda her geçen gün artıyor. Böylelikle, doğru çözümleri doğru kurumlarla doğru zamanda buluşturmanın farkındalığı da ortaya çıkıyor."

Arete Genel Müdürü Bahadır Balibaşa ise son yıllarda, küresel iş zekâsı pazarı göreceli olarak daha küçük yazılım üreticilerinin domine ettiği bir pazar olmaktan, büyük yazılım üreticilerinin odağına oturmuş ve büyük oyuncuların satın almalar ile inorganik büyümeyi tercih ettiği bir pazar haline geldiğini belirtti.

Yerel destek alınabilecek markalar tercih edilmeli

İş zekası ürününü kullanmak isteyen şirketlere önerilerde bulunan WorldBI Pazarlama ve Satış Müdürü Cem Yılmaz, şunları belirtti:

"Mevcut olan ERP veya ticari otomasyon uygulaması ile kolayca bütünleşebilecek şekilde gelmesi önemlidir. Pek çok ERP veya ticari otomasyon yazılımının altyapısında tutulan tablolar bir son kullanıcı tarafından anlaşılamayacak nitelikte isimler ve bilgiler içermektedir. Bu sebeple standart bir bütünleşmenin bulunması son kullanıcının hemen işe koyulması ve sonuçların bir an önce sağlanması açısından önemlidir. Kullanılacak iş zekası aracından azami şekilde yararlanılması, veri temizliği aşamasının en kısa zamanda geçilebilmesi için ilgili aracı yerel olarak da destekleyebilecek bir iş ortağı veya yerel üretici seçilmelidir. Bu anlamda kurumlara tavsiyemiz ticari otomasyon veya ERP yazılımının seçilmesi esnasında kullanılacakları iş zekası aracına da aynı anda karar vermeleri, özellikle yerel destek alabilecekleri yerel markaları tercih etmeleridir."

Bir kılavuz kaptandan yardım alınmalı

HP Yazılım Grubu Ülke Müdürü Tayfun Topkoç, kurumların iş zekasına bakışındaki en önemli güçlüklerden bir tanesinin bunun sadece bir raporlama uygulaması olarak algılanması olduğunu vurguluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Şirketler iyi işleyen bir iş zekâsından kendi işlerini geliştirebilecekleri bir 'işe yarayan teknoloji' oluşturabileceklerini görmeleri genelde biraz zaman alabilmekte. İş zekâsı uygulamasını hayata geçirmek için kurumların gerekli uzmanlıkları barındırmıyor olmaları konunun sadece teknik yönlerinin ele alındığı bir BT projesi olarak görülmesi ve bir raporlama uygulaması olarak algılanması çok sıklıkla görülen bir durum. Kurumların bir iş zekâsı uygulamasından ne beklediği, ne beklemesi gerektiğini, ne tür sorunlarla karşılaşılabileceğini, bu sorunlarla nasıl baş edebileceğini öğrenmesi genellikle zamanını ve kaynaklarını boşa harcamasına neden olabilmekte. Oysa bir kılavuz kaptandan yardım almak, hem gidilmek istenen limanı belirlemek hem de sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmek, fırtınaya yakalanmamak, yakalanılmışsa da en uygun şekilde baş edebilmek açısından seçilebilecek yollardan bir tanesi."

Kurumsal sezgi hayata geçirilmeli

Günümüzün modern işletmesi kurumsal bilgi sistemlerinin; çağrı merkezi, B2C ve B2B siteleri ile geleneksel iletişim araçları üzerinden yoğun bir şekilde akan ham bilginin baskısı altında hizmet verdiğinin altını çizen Microsoft Türkiye Uygulama Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun, şunları kaydetti:

"Çünkü müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerden yansıyan her türlü geri bildirimin az ya da çok rekabet açısından büyük bir önemi vardır ve en uygun şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kurumsal veriyi depolayan veritabanlarının hacmi geometrik olarak artarken, veritabanlarında saklanan ham verinin bir değer ifade edebilmesi için bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Kurumsal bilgiyi kalıcı hale getirmenin yolu çalışanlarda varolan sezgilere kurumsal bir kimlik kazandırmaktır. Kurumsal sezginin hayata geçmesiyle tüm çalışanlar ortak bir bilgi tabanı sayesinde ellerindeki bilgiyi doğrulayabilir, karşılaştırabilir, analiz edebilir ve nihayetinde doğru iş kararları alabilirler."

Sağlanan avantajlar her zaman için geçerli

"İş zekası uygulamaları veriyi bilgiye dönüştürür, kurumların kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar, operasyon etkinliğini artırır ve yeni gelir fırsatlarını tespit eder" diyen Oracle İş Zekası ve Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri EEC&CIS Bölgesi Satış Direktörü Cenk Kıral, şunları kaydetti:

"Bir şirketin bu soruların yanıtlarını mevcut verilerinden yola çıkarak vermesi, onu her zaman rakiplerinden bir adım öne çıkaracaktır. Bu, sadece ekonomik durgunluk dönemlerinde değil, iş dünyasının çetin rekabet koşulları altında her zaman geçerli olacak bir avantajdır. Kurumlar gelişip büyüdükçe, şirketi neyin başarıya götürdüğü konusunda son derecede değerli bir içgörü sağlayabilecek olan büyük miktarda veri üretir. Ancak bu veriler genellikle farklı sistemlere dağılmış olduğundan verileri alıp analiz etmek zordur. Oysaki kurumlar bilgi toplama ve değerlendirme anlamında olumlu adımlar attıkça, ulaşmak istedikleri başarılı noktaya daha fazla yaklaşırlar."

Ayhan Sevgi
ayhans@interpromedya.com.tr

Source: http://www.bthaber.com.tr/?p=1765&sayi=SAYI:755

SAP cancels NetWeaver BW 7.2 release, plans to roll features into 7.3 release

SAP has cancelled its planned NetWeaver BW 7.2 release, and will instead roll 7.2 functionality into a NetWeaver BW 7.3 release set for later this year, the company said today.
Today, SAP told customers participating in a ramp-up program for NetWeaver BW 7.2 that it would be cancelled. The program was set to begin on March 1, and about 10 customers were participating, according to SAP. SAP's ramp-up is its process for introducing a product to the market, and the program allows a select group of customers to use the software before it becomes generally available.
"The feedback from our customers was loud and clear: while they appreciated the features that would be available via the 7.20 release, they prefer one more complete feature release and fewer upgrade steps," Franz Aman, vice president of platform marketing for SAP BusinessObjects, said in an email. "SAP listened, and will consequently not release SAP NetWeaver BW 7.20 in favor of consolidating the 7.20 and 7.30 functionality into one go-to release."
SAP last released a version of NetWeaver BW, in October 2005 NetWeaver BW 7.0. Customers have had complaints about NetWeaver BW, including slow query responses, limited data volume scalability and limited visibility into non-SAP data, according to analysts. SAP released the BW Accelerator to deal with the performance issues.
Some of the functionality customers can look forward to getting in the NetWeaver BW 7.3 release includes the full technology platform release supporting all of the NetWeaver hubs, tighter integration with the SAP BusinessObjects tools and enhanced business planning, Aman said.
NetWeaver BW 7.3 will also include support for Teradata and HP Neoview.
 
Courtney Bjorlin
Source: http://searchsap.techtarget.com/news/article/0,289142,sid21_gci1391034,00.html?track=sy191&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+techtarget%2Fsearchsap%2Fsapnews+%28SearchSAP+%3A+SAP+news%2C+tips+and+expert+advice%29&utm_content=Google+Reader 

Tips on processing records in SAP internal tables


Back in the mists of time (before SAP R/3 4.6c, if I remember correctly), we had two types of tables --tables with header lines and tables without. For tables with header lines, we'd do things like:

LOOP AT my_table_wh.

my_table_wh-somefield = 'some value'.
MODIFY my_table.
ENDLOOP.

For tables without header lines, we'd do things like:


DATA: wa LIKE LINE OF t_table.

LOOP AT t_table INTO wa.
wa-somefield = 'some value'.
MODIFY t_table FROM wa.
ENDLOOP.

Both of these were, in fact, just as quick (or slow) because they both transfer the record from the table into another part of memory and back. With the former, the ABAP runtime does it for you, via the table header. With the latter, you do it yourself. Then we started using LOOP AT … ASSIGNING. This gives us direct access to the records of the table; no more of this tedious mucking about moving a copy of the record into a work area. The consensus seems to be that you should use LOOP AT ASSIGNING only when you're modifying the contents of an internal table. In most situations, it's definitely quicker.


FIELD-SYMBOLS: <ls_wa> LIKE LINE OF t_table.

LOOP AT t_table ASSIGNING <ls_wa>.
<ls_wa>-somefield = 'some value'.
ENDLOOP.

However, there is a scenario I've encountered where using ASSIGNING is slower than INTO. I'm often working with dynamically constructed tables (i.e., Exit Functions in SEM, where I have a table XTH_DATA TYPE HASHED TABLE). When handling these, I could use:


FIELD-SYMBOLS: <ls_data> TYPE ANY,

<l_field> TYPE sometype.
LOOP AT xth_data ASSIGNING <ls_data>.
ASSIGN COMPONENT 'SOMEFIELD' OF STRUCTURE <ls_data> TO <l_field>.
" Do stuff
ENDLOOP.

But I've found, especially if I need to access quite a number of components of the structure and the table has many records, that the following is actually quicker:


FIELD-SYMBOLS: <ls_data> TYPE ANY,

<l_field> TYPE sometype.
DATA: lr_data TYPE REF TO DATA.
CREATE DATA lr_data LIKE LINE OF xth_data.
ASSIGN <lr_data> TO <ls_data>.
ASSIGN COMPONENT 'SOMEFIELD' OF STRUCTURE <ls_data> TO <l_field>.
LOOP AT xth_data INTO <ls_data>.
" Do stuff with <l_field>.
MODIFY TABLE xth_data FROM <ls_data>.
ENDLOOP.

 


 

Matthew Billingham
Source: http://searchsap.techtarget.com/tip/0,289483,sid21_gci1385482,00.html?track=sy191&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+techtarget%2Fsearchsap%2Fsapnews+%28SearchSAP+%3A+SAP+news%2C+tips+and+expert+advice%29&utm_content=Google+Reader